Martin Hegedus

Jméno a příjmení:        Martin Hegedus
Škola:        Tajovského 30
Město:        Banska Bystrica